Raporty ESPI

DataNumer DokumentuNazwaRoczniktags_hfilter
09/22/202313/2023

Rejestracja zmian Statutu Gaming Factory Spółka Akcyjna

06/29/202312/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku – uzupełnienie informacji

Sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022

Sprawozdanie rady nadzorczej z działalności 2022

06/29/202311/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

06/29/202310/2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.

kandydat na członka Rady Nadzorczej CV + zgoda

06/29/20239/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

06/23/20238/2023

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki do raportu.

06/23/20237/2023

Rezygnacja Pana Tomasza Sobieckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

06/02/20236/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A.

05/19/20235/2023

Ustalenie daty premiery gry Electrician Simulator: Smart Devices DLC

04/17/20234/2023

Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących 17.04.2023

03/31/20233/2023

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 31 marca 2023 r. Temat: Podpisanie Warunkowej Umowy Sprzedaży praw do gry Dreamhouse: The Game z przekazaniem autorskich praw majątkowych

02/10/20232/2023

Raport bieżący 2/2023 Temat: Powołanie członka Zarządu Gaming Factory S.A.

02/10/20231/2023

Raport bieżący 1/2023 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

11/28/202216/2022

RB ESPI 16/2022 Tytuł: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących.

09/29/202215/2022

Istotne informacje dot. gry Electrician Simulator

09/12/202214/2022

Nawiązanie współpracy z Switch to Blockchain Studio sp. z o.o.

09/01/202213/2022

Ustalenie wcześniejszej daty premiery gry Electrician Simulator

07/21/202212/2022

Ustalenie daty premiery gry Electrician Simulator

07/07/202211/2022

Ustalenie daty premiery gry ZooKeeper

06/30/202210/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

06/30/20229/2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

06/03/20228/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

04/11/20227/2022

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z firmą Titanite Games Sp. z o.o.

04/04/20226/2022

Ustalenie daty premiery gry Bakery Simulator

03/10/20225/2022

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu giełdowego

03/03/20224/2022

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW

02/01/20223/2022

Ustalenie daty premiery Ironsmith w wersji na PC

01/04/20222/2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

01/03/20221/2022

Ustalenie daty premiery Pangeon w wersji na PS4 i PS5

11/30/202134/2021

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory SA

11/30/202133/2021

Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki

11/30/202132/2021

Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego

10/15/202130/2021

Zakończenie w roku 2021 subskrypcji akcji serii F

10/12/202129/2021

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory SA

09/30/202128/2021

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

09/23/202126/2021

Uchwała Rady Nadzorczej – realizacja Programu Motywacyjnego za 2020 rok

09/20/202125/2021

Ustalenie daty premiery gry Farming Life

06/04/202122/2021

Premiera gry Foodtruck Arena

07/22/202123/2021

Przedłużenie umowy lock up

06/04/202121/2021

Raport dot. zwrotu kosztów produkcji i marketingu gry Castle Flipper

05/21/202120/2021

Przyspieszenie daty premiery gry „Castle Flipper” w wersji na PC

05/18/202119/2021

Premiera gry Gallic Wars Battle Simulator na Xbox

05/10/202118/2021

Ustalenie daty premiery gry Castle Flipper

17/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 5 maja 2021 roku

05/05/202116/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 5 maja 2021 roku

05/05/202115/2021

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

04/27/202114/2021

Informacja o transakcji na akcjach Gaming Factory SA

04/09/202113/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał

04/01/202112/2021

Rekomendacja Zarządu Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

03/29/202111/2021

Przyjęcie przez Gaming Factory S.A. polityki dywidendowej

03/16/202110/2021

Ustalenie daty premiery gry Gallic Wars Battle Simulator na Nintendo Switch

03/04/20219/2021

Podpisanie istotnej umowy przez Gaming Factory S.A. – inwestycje w dziedzinie gier VR

02/26/20218/2021

Podpisanie istotnej umowy wydawniczej przez Vision Edge Entertainment sp. z o.o.

02/16/20217/2021

Ustalenie daty premiery gry „Sapper – Defuse The Bomb Simulator”

02/03/20216/2021

Podpisanie istotnej umowy wydawniczej przez Emitenta

02/02/20215/2021

Koszty emisji – uzupełnienie raportu nr 10/2020

01/14/20214/2021

Ostatni dzień notowania PDA i wprowadzenie do obrotu z dniem 18 stycznia 2021 roku akcji serii E Spółki

01/14/20213/2021

Warunkowa rejestracja akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

01/11/20212/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

01/04/20211/2021

Zawiadomienia od akcjonariuszy

12/29/202032/2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E

12/21/202031/2020

Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną

12/18/202030/2020

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

12/14/202029/2020

Korekta raportu za I półrocze 2020 roku

12/09/202028/2020

Informacja o transakcjach na akcjach Gaming Factory S.A.

12/04/202027/2020

Ustalenie daty premiery gry Gunslingers & Zombies

12/02/202026/2020

Podpisanie umowy na pełną produkcję gry Roman Legionary

10/26/202025/2020

Ustalenie daty premiery gry Bouncy Bob 2 na Xbox One

10/19/202024/2020

Zawiązanie istotnej spółki zależnej – Vision Edge Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

10/15/202023/2020

Ustalenie daty premiery gry Pangeon na Xbox One

10/15/202022/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factrory S.A. w dniu 15 października 2020 roku

10/15/202021/2020

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Gaming Factory SA

10/15/202020/2020

Treść uchwał NWZ Gaming Factory SA z dnia 15.10.2020

10/14/202019/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

10/12/202018/2020

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 października 2020 r.

10/12/202017/2020

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

09/17/202016/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.

09/10/202015/2020

Ustalenie daty premiery Commander 85

08/27/202014/2020

Zawarcie umowy na wykonanie Pizza Simulator w wersji na PC

08/13/202013/2020

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Black Rose Projects Sp. z o.o.

08/03/202012/2020

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Live Motion Games

07/31/202011/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

07/22/202010/2020

Zakończenie subskrypcji akcji E i sprzedaży akcji serii B

07/21/20209/2020

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie akcji spółki

07/21/20208/2020

Wprowadzenie do obrotu z dniem 23.07.2020 r. papierów wartościowych Spółki

07/20/20207/2020

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie praw do akcji

07/19/20206/2020

Dopuszczenie do obrotu akcji i praw do akcji Spółki

07/17/20205/2020

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych Spółki w KDPW

07/14/20204/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

07/14/20203/2020

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

08/19/20202/2020

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

07/14/20201/2020

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI