Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Mateusz Adamkiewicz 1 621 460 28,81%
Mateusz Pastewka 1 568 201 27,87%
Pozostali 2 438 039 43,32%
Razem 5 627 700 100,00%

Struktura akcjonariatu (%)