Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów Udział w Walnym Zgromadzeniu
Mateusz Adamkiewicz 621 460 10,23%
Adamkiewicz Investments Fundacja Rodzinna w organizacji 1000000 16,45%
Mateusz Pastewka 677963 11,15%
Flash Fundacja Rodzinna w organizacji 461000 7,59%
Agio Smart Money Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 624717 10,28%
Pozostali 2 692 560 44,3%
Razem 6 077 700 100,00%

Struktura akcjonariatu (%)