DLA GRACZY
ZADAJ NAM PYTANIE
31 03. 2021

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2020 r.

2021-03-31T09:21:07+02:0031 marca. 2021|

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r. Ocena Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.dotycząca Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 [...]

31 03. 2021

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2020 r.

2021-03-31T09:21:13+02:0031 marca. 2021|

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Jednostkowe sprawozdanie finansowe GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ocena Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. dotycząca Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A oraz grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A

Przejdź do góry