• Raport roczny za 2022 rok 27.04.2023 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok 27.04.2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku 26.05.2023 r.
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku 28.09.2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku 24.11.2023 r.