Raport roczny za 2020 rok – 30.03.2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 30.03.2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 28.05.2021 r.
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 24.09.2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 26.11.2021 r.