ZARZĄD

Współzałożyciel i główny akcjonariusz Gaming Factory S.A. Przez wiele lat związany z branżą finansową, pracował na stanowiskach analitycznych w domach maklerskich.

Odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie zespołów deweloperskich, dystrybucję i marketing gier.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Przewodniczący w Radach Nadzorczych Asmodev i Black Rose Projects.

Marcin Przymus posiada 10-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem sprzedażą oraz działaniami marketingowymi w różnych branżach, m.in. farmaceutycznej, produkcyjnej oraz IT. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Art Games Studio oraz zasiada w radzie nadzorczej Asmodev. Przed dołączeniem do Gaming Factory Marcin Przymus pełnił stanowisko prezesa zarządu IT Performance. Wcześniej przez wiele lat związany był z międzynarodową firmą farmaceutyczną Allegran. W Gaming Factory odpowiedzialny za HR oraz zespoły produkcyjne i testerski.

RADA NADZORCZA

W latach 2011–2017 Członek Zarządu odpowiedzialny za Inwestycje i Rozwój Produktów, w 2005-2011 Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w KBC TFI S.A.

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2001 r. jako analityk papierów wartościowych w Grupie Warta.

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w wielu jego aspektach: analiza makroekonomiczna, kredytowa, selekcja spółek, tworzenie i zarządzanie procesem inwestycyjnym, przygotowanie i komercjalizacja nowych produktów inwestycyjnych, inwestycje typu private equity i venture capital.

Współpracuje z Fundacją Zygmunta Zaleskiego i podmiotami stowarzyszonymi w zakresie inwestycji typu private equity i venture capital. Jest również aniołem biznesu w projektach gamingowych i biotechnologicznych oraz członkiem Rady Nadzorczej w Advanced Protection Systems. Prowadzi również wykłady na podyplomowych studiach Bankowości Inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej.

Absolwent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych oraz studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jarosław Antonik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Jarosław Antonik wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Makler giełdowy (numer licencji 112), ekonomista. Działa na rynku kapitałowym od pierwszej sesji giełdowej 16 kwietnia 1991 r. Współzakładał Biura Maklerskie BPH i WBK. Pracował w kilku biurach maklerskich polskich i zagranicznych. W pierwszej fazie rozwoju rynku prowadził ożywioną działalność publicystyczną propagując zagadnienia związane z giełdą papierów wartościowych publikując komentarze w kilku pismach, radiu, TV, serwisach prasowych. Członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych Berling, Comp, Elzab, a wcześniej Relpol, Admiral Boats, Plastbox, MNI, Plasma System.

Członek Rad Nadzorczych spółek stowarzyszonych Asmodev i Black Rose Projects.

Absolwent wydziałów Finanse i Statystyka oraz Ekonomiczno-Społecznego na SGH.

Kajetan Wojnicz wchodzi w skład Komitetu Audytu.

Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych oraz obsługą prawną emitentów akcji oraz obligacji korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami ubiegającymi się o wejście na giełdę NewConnect.

Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek gamingowych notowanych na NewConnect – Sonka S.A. oraz Falcon Games S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia magisterskie na kierunku prawo. Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Bartosz Krusik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pani Jolanta Golicka posiada wieloletnie doświadczenie finansowo-księgowe. Od 2019 roku jest Kierownikiem Działu Finansowo-Księgowego oraz Zastępcą Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie, jest także Lustratorem w Małopolskim Spółdzielczym Związku Rewizyjnym w Krakowie. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, rachunkowości oraz posiada tytł MBA, zdobyty na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Z rynkami finansowymi i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest związany prywatnie od 2007 r., a zawodowo od 2010 r. Doświadczenie w branży inwestycyjnej zdobywał dzięki pracy w domach maklerskich. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję analityka rynków finansowych w Domu Maklerskim X-Trade Brokers. Od roku 2014 do 2016 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz w Domu Maklerskim HFT Brokers, a od 2019 r. jest Głównym Analitykiem w międzynarodowej firmie Conotoxia Ltd.
Prowadzi własną firmę.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, otrzymał tytuł magistra ekonomii..

Daniel Kostecki spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach.

KOMITET AUDYTU

Pan Kajetan Wojnicz ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i statystyka oraz na kierunku ekonomiczno-społecznym. Dodatkowo, Pan Kajetan Wojnicz ukończył także liczne kursy w dziedzinie rachunkowości, w tym 30-godzinny kurs Corporate Accounting u profesora Alberta Ferrisa z University of Calgary oraz 30-godzinny kurs Financial Accounting u profesora Murraya Davisa z London School of Economics. Ponadto, Pan Kajetan Wojnicz posiada licencję maklerską nr 112. Ponadto Pan Kajetan Wojnicz prowadził stałe rubryki o tematyce giełdowej w „Życiu Warszawy” oraz „Sprawach Międzynarodowych”, a także opracowywał okresowe komentarze dla „Parkietu”, „Ogólnopolskiej Gazety Giełdowej”, „nowej Europy” oraz światowych serwisów Reutera i Bloomberg News oraz Warsaw Business Journal. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości zdobywał również pracując jako makler w Creditanstalt Bank (obecnie UniCredit Bank Austria AG), a także pełniąc funkcję członka rady nadzorczej w licznych spółkach akcyjnych, w tym spółkach notowanych na rynku regulowanym GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, takich jak Plastbox S.A., Admiral Boats S.A., Plasma System S.A., MNI S.A, Berling S.A., Comp S.A., Elzab S.A. oraz Relpol S.A. Pan Kajetan Wojnicz pełni również, od 1999 roku, funkcję dyrektora finansowego w spółce Interplus S.A., obecnie przebywając na bezterminowym urlopie.

Pan Jarosław Antonik w 1990 roku uzyskał tytuł magistra na Politechnice Łódzkiej na kierunku automatyka. W 1998 roku Pan Jarosław Antonik ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych a w 2009 roku, na tej samej uczelni, studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych Pan Jarosław Antonik nabył w ramach odbytej edukacji oraz później, w aspekcie praktycznym, podczas pracy jako analityk w Warta-Vita S.A. oraz Warta Asset Management S.A., a następnie jako członek zarządu odpowiedzialny za inwestycje w KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dodatkowo należy wskazać, że Pan Jarosław Antonik był uczestnikiem wielu szkoleń o tematyce medialnej, coachingowej, miękkich umiejętności menedżerskich oraz z zakresu Lean Management oraz Leadership. Wiedzę oraz umiejętności z zakresu branży Spółki Pan Jarosław Antonik nabył poprzez analizę raportów dotyczących branży i poszczególnych spółek oraz w ramach spotkań z członkami zarządów, spółek z sektora gier.

Pan Daniel Kostecki z rynkami finansowymi i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest związany prywatnie od 2007 r., a zawodowo od 2010 r. Doświadczenie w branży inwestycyjnej zdobywał dzięki pracy w domach maklerskich. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję analityka rynków finansowych w Domu Maklerskim X-Trade Brokers. Od roku 2014 do 2016 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz w Domu Maklerskim HFT Brokers, a od 2019 r. jest Głównym Analitykiem w międzynarodowej firmie Conotoxia Ltd. Prowadzi własną firmę. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, otrzymał tytuł magistra ekonomii.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane
w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria niezależności są: Pan Daniel Kostecki oraz Pan Jarosław Antonik.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, członkami Komitetu Audytu spełniającymi wskazane
w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczącej branży Spółki jest Pan Jarosław Antonik.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, członkiem Komitetu Audytu spełniającym wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Kajetan Wojnicz.