DLA GRACZY
ZADAJ NAM PYTANIE
24 05. 2022

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2021 r.

2022-05-24T11:58:29+02:0024 maja. 2022|

0. Skonsolidowane sprawzodanie finansowe 1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xhtml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych .xades 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xhtml 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej .xades 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru komitetu audytu [...]

24 05. 2022

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2021 r

2022-05-24T11:21:34+02:0024 maja. 2022|

0. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xades 0. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xhtml 1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xhtml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania spółki.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania spółki.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xades 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xhtml 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xades 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru [...]

26 11. 2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

2021-11-26T21:52:13+01:0026 listopada. 2021|

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Przejdź do góry