DLA GRACZY
ZADAJ NAM PYTANIE
27 04. 2023

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2022 r.

2023-05-17T15:27:49+02:0027 kwietnia. 2023|

1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml 4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 - podpis.xades 4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania [...]

27 04. 2023

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2022 r

2023-05-17T15:36:26+02:0027 kwietnia. 2023|

1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. - podpis.xml 1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. podpis.xades 1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.xhtml 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022 - podpis.xades 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022.xhtml  

Przejdź do góry