Raporty Półroczne i Roczne

DataNumer DokumentuNazwaRoczniktags_hfilter
09/28/2022Q1/2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

 

04/29/20221R/SK/2021
04/29/20221R/2021
09/24/20211H/2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A.

03/30/2021BSSF/2020
03/30/2021BSF/2020

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

12/14/2020Q2A/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA SKORYGOWANY

09/30/2020Q2/2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku Grupy Kapitałowej GF SA