W nawiązaniu do informacji przekazanej 8 grudnia 2023 r., Spółka informuje, że strony uzgodniły, iż potrzebują jeszcze około dwóch tygodni na finalizację umowy. Początkowo planowany termin podpisania umowy uległ wydłużeniu ze względu na sprawy organizacyjne, szczegółowe ustalenie zasad dystrybucji i marketingu gry na poszczególnych rynkach oraz kwestie prawno-podatkowe.
W RB 31/2023 Spółka informowała o możliwych terminach podpisania umowy, w tym o możliwości wydłużenia okresu za zgodą obydwu stron, co niniejszym czynimy. W momencie podpisania umowy, informacja zostanie podana niezwłocznie raportem bieżącym.