Zawiązanie istotnej spółki zależnej – Vision Edge Entertainment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie