Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji