Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 5 maja 2021 roku