SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Gaming Factory S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok