Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta. Podsumowanie subskrypcji.