Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących 17.04.2023