Warszawa, 29 kwietnia 2022 roku
Szanowni Akcjonariusze,
Ubiegły rok był dla nas kontynuacją realizacji wieloletniej strategii rozwoju firmy. Na początku naszej
działalności podjęliśmy decyzję, chcemy działać w modelu wydawania stosunkowo dużej ilości gier
nisko i średnio budżetowych. Tego rodzaju model biznesowy powoduje, że znaczna część wydawanych
produkcji może nie odnieść sukcesu rynkowego, mimo dokładania wszelkich starań ze strony zespołów
produkcyjnych czy nas jako wydawcy.
Taki model działania powoduje jednak, że fundamenty finansowe Spółki stabilne nawet po kilku
nieudanych premierach, a my nadal mamy zasoby na poszukiwanie naszego hitu sprzedażowego, który
z nawiązką odrobi koszty poniesione na tytuły gorzej przyjęte przez graczy.
W 2021 roku zaprezentowaliśmy na Steam kolejne produkcje z naszego portfolio wydawniczego, a
zdecydowanie najlepsze wyniki sprzedażowe osiągnął Castle Flipper, który przyniósł Spółce szybki
zwrot kosztów i zysk. Aktualnie na ukończeniu wersje konsolowe tej gry, które mamy nadzieje
zaprezentować w III kwartale tego roku i zakładamy iż gra ponownie trafi w gusta graczy, tym bardziej,
że na wersje konsolowe trafi wersja po wszystkich aktualizacjach wykonanych na Steam.
Historia naszej dotychczasowej działalności pokazuje, jako wydawca musimy z dużą ostrożnością
podchodzić do terminów zakładanych przez producentów, ponieważ w toku produkcji gry często
chcemy rozszerzać początkowe założenia, a czasem napotykamy na różnego rodzaju problemy, które
powodują obsunięcia odbioru kolejnych etapów gry. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że
harmonogram prezentowany w Sprawozdaniu z działalności za 2021 rok, a także na naszej stronie jest
orientacyjny, a konkretne terminy są przekazywane poprzez raporty bieżące ESPI.
W minionym roku znacząco rozszerzyliśmy zespół własny i niewątpliwie jest to kierunek rozwoju, który
wydaje się dla nas optymalny. Jako Gaming Factory jesteśmy aktualnie w stanie tworzyć 2 produkcje
samodzielnie, a do tego współpracować ze ściśle wybranymi zespołami zewnętrznymi. Na przestrzeni
ostatnich miesięcy doszło do wielu zmian w zespołach projektowych, wszystko po to abyśmy mogli
prezentować graczom lepsze jakościowo tytuły. Jako firma musimy także oceniać zasadność
ponoszenia dalszych kosztów na produkcje nie rokujące pozytywnie – w niektórych przypadkach
poprawa gry wiąże się z kosztami nieproporcjonalnymi do potencjału sprzedażowego. Przykładem
takiej sytuacji jest Ironsmith Medieval Simulator, który został wydany już w tym roku.
W tym momencie najważniejszą datą dla nas wszystkich jest 3 maja, kiedy to zaprezentujemy grę
Bakery Simulator w wersji PC. Wszyscy biorący udział w tym projekcie zmotywowaniu i będą
pracować nad premierą do ostatniej chwili, ale już teraz mogę powiedzieć, że zespoły produkcyjny,
testerski i marketingowy wykonały dobrą pracę i teraz z niecierpliwością czekamy na pierwsze wrażenia
graczy.
Na ukończeniu także ZooKeeper oraz City Eye i wkrótce podamy daty premier tych produkcji.
Następny w kolejności będzie projekt o największym potencjale z naszego portfolio czyli Elektryk. W
tym wypadku z premierą będziemy celować w sam koniec III kwartału, ale jest jeszcze za wcześnie na
złożenie jednoznacznej deklaracji co do terminu premiery, ponieważ gra musi zostać maksymalnie
dopracowana.
Cały czas pozostajemy otwarci na dialog z naszymi Akcjonariuszami, wprowadziliśmy comiesięczny cykl
nagrań, gdzie staram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Wedle docierających do nas
opinii taka forma komunikacji jest przez Państwa doceniana, ponieważ w ten sposób jestem w stanie
przekazać więcej informacji dotyczących bieżącej działalności niż poprzez raporty bieżące czy
sprawozdania finansowe.
Zdaję sobie sprawę z tego, że wyniki finansowe czy kurs akcji nie stanowi dla nikogo powodu do
zadowolenia, ale jestem przekonany, że 2022 rok będzie zdecydowanie lepszy niż 2021 ze względu
rosnącą liczbę gier w sprzedaży czy premiery ważniejszych tytułów. Cały czas pracujemy także nad
nowymi projektami, które mogą istotnie wpłynąć na naszą działalność i już wkrótce ogłosimy pierwsze
działania w nowym dla nas obszarze.
Z wyrazami szacunku,
Mateusz Adamkiewicz
Prezes Zarządu Gaming Factory S.A.