Warszawa, 29 kwietnia 2022 roku
Szanowni Akcjonariusze,
Na koniec 2021 roku naszą Grupę Kapitało tworzyły 2 spółki zależne oraz 5 jednostek
stowarzyszonych.
Jednostki zależne:
1. Vision Edge Entertainment sp. z o.o. spółka powstała w celu produkcji gier w wyższym
segmencie rynkowym i na ten moment w jej portfolio wydawniczym znajdują się Dinos Reborn,
Siege of Irdor, Dreamhouse: The Game oraz jeden niezapowiedziany produkt;
2. Silver Lynx Games sp z o.o. producent i wydawca gier planszowych, na ten moment posiada
dwa produkty w portfolio: Hard West The Board Game i Down to Hell.
Jednostki stowarzyszone:
1. Black Rose Projects S.A. firma portingowa, która przystosowała do wersji konsolowych
znacząco ponad 100 tytułów. W 2021 roku ogłosiła pierwszą autorską produkcję – Dark
Moonlight;
2. Asmodev S.A . kontrowersyjny producent gier znany między innymi z tytułów takich jak Priest
Simulator, Human Farm czy Booze Master;
3. Ultimate VR S.A. spółka koncentrująca się na grach w obszarze wirtualnej rzeczywistości
mająca na koncie między innymi wydanie Demolish & Build VR;
4. West Wind Games sp. z o.o. producent i wydawca gier na PC;
5. Ultimate Licensing firma dostarczająca zewnętrzne licencje do działalności portingowej.
W ubiegłym roku Black Rose Projects przestała być jednostką zależną, a stała się stowarzyszoną, co
miało negatywny wpływ na wyniki Gaming Factory, ale jest to naturalna kolej rzeczy, ponieważ chcąc
prowadzić autorskie produkcje spółka pozyskała zewnętrzne finansowanie i aktualnie ubiega się
o status spółki notowanej na Newconnect.
Pierwszą spółka z naszej grupy notowaną na Newconnect jest Asmodev S.A. Jest to świetny
i zaangażowany w swoje produkcje zespół, z którym niewątpliwie chcemy pracować w kolejnych latach.
Aktualnie prowadzimy razem 3 projekty: Human Farm, Booze Master i Mercyful Flames, a oprócz tego
firma produkuje również Priest Simulator czy Pope Simulator. Jestem przekonany, że rynek dostrzeże
wkrótce jakość tej firmy, podobnie jak zrobili to gracze wysoko oceniając w sklepie Steam produkcję
Asmodev.
Pozostałe podmioty cały czas się rozwijają i pracują na swoją markę, ale dla nas kluczowy jest fakt, że
jesteśmy komplementarną grupą działającą niemal w każdym obszarze rynku gamingowego, dzięki
czemu jesteśmy samowystarczalni i nie musimy w większości przypadków szukać zewnętrznych
podwykonawców.
Istotną wiadomością dla Akcjonariuszy może być nasza polityka odnośnie tworzenia Grupy Kapitałowej
na tym etapie nie chcemy powoływać nowych podmiotów i nabywać udziałów w innych studiach
poza wyjątkowymi przypadkami. Chcemy budować wartość w istniejących podmiotach i prowadzić nad
nimi efektywny nadzór.
Zdaję sobie sprawę z tego, że skonsolidowane wyniki finansowe naszej Grupy nie stanowią dla nikogo
powodu do zadowolenia, ale jestem przekonany, że 2022 rok będzie zdecydowanie lepszy niż 2021.
Potwierdzeniem tego może być aktywność naszych spółek w zakresie przygotowywanych projektów
wydawniczych, które mogą istotnie wpłynąć na działalność i wyniki naszej Grupy Kapitałowej w roku
2022.
Z wyrazami szacunku,
Mateusz Adamkiewicz
Prezes Zarządu Gaming Factory S.A.