Przygotowaliśmy newsletter, w którym, prezentujemy ważniejsze wydarzenia z życia Spółki, w okresie od listopada 2020 roku do dziś.
Zapraszamy Państwa do lektury.

https://ir.gamingfactory.pl/wp-content/uploads/2021/02/Newsletter-Gaming-Factory_Luty-2021-r..pdf