DLA GRACZY
ZADAJ NAM PYTANIE
26 04. 2024

Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2023

2024-04-26T09:27:10+02:0026 kwietnia. 2024|

Skonsolidowany Raport Roczny rok 2023 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gaming Factory s.a..zip 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gaming Factory s.a..xades 2. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023.xhtml 2. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej [...]

26 04. 2024

Raport roczny

2024-04-26T09:27:00+02:0026 kwietnia. 2024|

Raport roczny rok 2023 1. List do akcjonariuszy.xhtml 1. List do akcjonariuszy.xades 2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gaming Factory s.a..xhtml 2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gaming Factory s.a.xades 3. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023.xhtml 3. Informacja zarządu Gaming Factory s.a. z siedzibą w warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki gaming factory s.a. za rok obrotowy 2023 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania [...]

29 09. 2023

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

2023-09-29T08:34:54+02:0029 września. 2023|

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.

27 04. 2023

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2022 r.

2023-05-17T15:27:49+02:0027 kwietnia. 2023|

1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml 4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 - podpis.xades 4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania [...]

27 04. 2023

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2022 r

2023-05-17T15:36:26+02:0027 kwietnia. 2023|

1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. - podpis.xml 1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. podpis.xades 1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.xhtml 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022 - podpis.xades 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022.xhtml  

24 05. 2022

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2021 r.

2022-05-24T11:58:29+02:0024 maja. 2022|

0. Skonsolidowane sprawzodanie finansowe 1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xhtml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych .xades 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xhtml 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej .xades 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru komitetu audytu [...]

24 05. 2022

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2021 r

2022-05-24T11:21:34+02:0024 maja. 2022|

0. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xades 0. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xhtml 1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xhtml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania spółki.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania spółki.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xades 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xhtml 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xades 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru [...]

31 03. 2021

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2020 r.

2021-03-31T09:21:07+02:0031 marca. 2021|

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r. Ocena Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.dotycząca Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 [...]

Przejdź do góry