DLA GRACZY
ZADAJ NAM PYTANIE
27 04. 2023

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2022 r.

2023-05-17T15:27:49+02:0027 kwietnia. 2023|

1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml 4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy 2022 - podpis.xades 4. Informacja Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania [...]

27 04. 2023

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2022 r

2023-05-17T15:36:26+02:0027 kwietnia. 2023|

1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. - podpis.xml 1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R. podpis.xades 1. RAPORT ROCZNY Gaming Factory S.A. ZA 2022 R.xhtml 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022 - podpis.xades 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gaming FactoryS.A. za rok 2022.xhtml  

24 05. 2022

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2021 r.

2022-05-24T11:58:29+02:0024 maja. 2022|

0. Skonsolidowane sprawzodanie finansowe 1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xhtml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych .xades 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xhtml 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej .xades 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru komitetu audytu [...]

24 05. 2022

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2021 r

2022-05-24T11:21:34+02:0024 maja. 2022|

0. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xades 0. Jednostkowe sprawozdanie finansowe.xhtml 1. List do akcjonariuszy.xades 1. List do akcjonariuszy.xhtml 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xades 2. Sprawozdanie z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory.xhtml 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania spółki.xades 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania spółki.xhtml 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xades 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.xhtml 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xades 5. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru [...]

31 03. 2021

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Gaming Factory za 2020 r.

2021-03-31T09:21:07+02:0031 marca. 2021|

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r. Ocena Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.dotycząca Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 [...]

31 03. 2021

Raport roczny Gaming Factory S.A. za 2020 r.

2021-03-31T09:21:13+02:0031 marca. 2021|

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Jednostkowe sprawozdanie finansowe GAMING FACTORY S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ocena Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. dotycząca Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności GAMING FACTORY S.A oraz grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A

Przejdź do góry