Zapis wystąpienia Gaming Factory S.A w ramach konferencji GPW WallStreet 25 można obejrzeć na Youtube w linku poniżej: