Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A.