Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.