Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2023 roku

Treść uchwały