Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.