Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki do raportu.