Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej w ramach pozyskania kapitału