Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z firmą Titanite Games Sp. z o.o.