Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku