Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 7 listopada 2023 roku.