Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27.06.2024 roku