Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia