Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku – uzupełnienie informacji

Sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022

Sprawozdanie rady nadzorczej z działalności 2022