Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 7 listopada 2023 roku.