Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy