Uchwała Rady Nadzorczej – realizacja Programu Motywacyjnego za 2020 rok