Treść uchwał NWZ Gaming Factory SA z dnia 15.10.2020