RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A