Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki