Rezygnacja Pana Tomasza Sobieckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki