Rekomendacja Zarządu Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy