Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego