Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E