RB ESPI 16/2022 Tytuł: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących.