Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za III kwartał 2021 roku