RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. za 1 kwartał 2024 roku