Wprowadzenie do obrotu z dniem 23.07.2020 r. papierów wartościowych Spółki