Warunkowa rejestracja papierów wartościowych Spółki w KDPW