Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Black Rose Projects Sp. z o.o.