Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Live Motion Games