Zakończenie subskrypcji akcji E i sprzedaży akcji serii B